Bezpłatne warsztaty kompetencji rodzicielskich

2018-11-07

 

 

ZAPRASZAMY

 bezpłatne warsztatowe zajęcia kompetencji wychowawczych

W zajęciach mogą brać osoby w wieku od 18 do 67 roku życia i ich rodziny z Olsztyna (poza terenem rewitalizowanym) oraz gmin ościennych tj. Olsztynek, Stawiguda, Purda, Barczewo, Jonkowo, Dywity, Gietrzwałd.

 

Warsztaty prowadzone będą aktywnymi metodami, tak aby jak najwięcej uczestników było zaangażowanych w realizowany program.

 

  Program przeznaczony dla osób, które chcą lepiej poznać siebie i rozwijać swoje umiejętności wychowawcze poprzez naukę umiejętności słuchania i rozmawiania.

Terminy

30 listopada (piątek) godz. 16,00-20,00

1 grudnia(sobota) godz. 10,00-16,00

2 grudnia (niedziela) godz. 10,00-16,00

3 grudnia (poniedziałek) godz. 16,00-20,00

4 grudnia (wtorek) godz. 16,00-20,00

Zapisy pod numerem telefonu 503-680-500

Od poniedziałku do czwartku w godz. 9,00-17,00

Program uczy takich umiejętności jak:

 

·         rozpoznawania , wyrażania i akceptowania uczuć własnych i uczuć dzieci,

·         wyrażania ograniczeń i oczekiwań w taki sposób, aby były one przez dziecko, akceptowane

·         mądrego wspierania dziecka,

·         stosowania kar i nagród,

·         poznania sposobów motywowania,

·         poznanie metod ułatwiających wdrażanie dzieci do obowiązków,

·         zapoznanie z możliwością szukania pomocy,

·         przeciwdziałanie z zachowaniem ryzykownym dzieci (alkohol, narkotyki, inne używki),

·         zapoznanie z podstawami psychologii i pedagogiki okresu dojrzewania

 

Zagadnienia:

 

* jak mówić, żeby dzieci nas słuchały

* rodzeństwo bez rywalizacji

Treści:

 

·         nawiązywanie współpracy z dzieckiem,

·         modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań,

·         wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

·         rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć,

·         aktywnego wspierania, słuchania,

·         wyrażania rodzicielskich oczekiwań,

·         budowanie poczucia własnej wartości,

·         rozwiązywania konfliktów,

·         rywalizacja i zazdrość między dziećmi,

·         problem wieku dorastania,

·         potrzeba decydowania o sobie,

·         zmiany obyczajowe,

·         niebezpieczeństwo mediów,

·         pragnienie akceptacji

 

 

Projekt Olsztyńskie Centrum Wsparcia współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy RPWM 11,02,03-28-0028\17-00

Znaleziony obrazZnaleziony obraz