Dzień edukacji w Olsztynie

2018-10-01

 Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele

                                         zapraszają 11 pazdziernika o 9.30                                                                  pod CEIK                                   na rajd edukacyjny z okazji DNIA EDUKACJI                                 "DOBRA ROBOTA Z KOTARBIŃSKIM"       Prof. Tadeusz KOTARBIŃSKI, ojciec polskiej prakseologii i twórca koncepcji DOBREJ ROBOTY, uważał, że "być zdystansowanym przez uczniów-to prawdziwa nagroda dla dzielnego mistrza".Współautorzy Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela, hołdują tej myśli.Przyszłość naszych Dzieciaków-Nowoczesnych Obywateli jest celem naszych działań edukacyjnych.Naszą misją jest kreowanie ambitnej i przedsiębiorczej osoby doskonalącej się moralnie i intelektualnie, czyli właśnie Nowoczesnego Obywatela.Służą temu doskonałe kampanie edukacyjne: NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO: "Oszczędzanie się opłaca" "Nie daj się nabrać"  www.nbp.pl   www.nbportal.pl  www.poznaj-nbp.pl        www.nbp.pl/home.aspx?f=/adf/adf.html    http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/edukacja/dodatki_edukacyjne.html RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH "Równe traktowanie" "Za starość naszą i waszą" https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czym-jest-dyskryminacja      RZECZNIKA PRAW DZIECKA "Odwaga ratuje życie" "Nie dla bicia!" http://brpd.gov.pl/kampanie-spoleczne http://odwagaratujezycie.pl/ "Rok Ireny SENDLEROWEJ" POLIKLINIKI MSWiA w Olsztynie "Akcja Mammograficzna" "Kodeks zdrowego życia"
http://poliklinika.net/dla-pacjenta/profilaktyka/
W-M OKĘGU LIGI OCHRONY PRZYRODY "Jestem Przyjacielem Lasu" OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYZSZEJ "Kolakogatia" STOWARZYSZENIA "DZIECI HOLOCAUSTU" "Dzieci Holocaustu" Przesłaniem naszych programów jest myśl Janusza KORCZAKA „Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest", http://2012korczak.pl/node/75  z której jednoznacznie wynika obowiązek konstruktywnej działalności , w którą wpisuje się też rada Ireny SENDLEROWEJ ,adresowana "do młodych: Jesteście przyszłością świata!Zróbcie coś ,aby stał się lepszy.Bez wojen, śmierci niewinnych.Szerzcie dobro.Bądzcie wrażliwi na los słabszych od was". Jak powinniśmy wywiązać się z zadań postawionych nam przez Janusza KORCZAKA, Irenę SENDLEROWĄ, oraz naszych KOMBATANTÓW i PRZYJACIÓŁ ze Stowarzyszenia "DZIECI HOLOCAUSTU"?Moim zdaniem budując UNIĘ NOWOCZESNYCH OBYWATELI ,opartą na Filozofii Dialogu (LEVINAS,BUBER,TISCHNER).W Uniwersytecie Nowoczesnego Obywatela kierujemy się zasadami: 1.Ucz się dla siebie; im więcej będziesz umiał tym więcej będziesz warty na rynku   pracy i tym skuteczniej będziesz konkurował z innymi. 2.Przestrzegaj prawa, warto! 3.Bądz człowiekiem solidnym, na którym można polegać 4.Starannie dobieraj sobie znajomych.Szukaj towarzystwa lepszych od siebie, gdyż    tacy ludzie będą cie inspirować do wzniosłych i szlachetnych działań. 5.Oceń swoje mocne strony oraz swoje wady.Postaraj się wzmacniać swoje zalety a wady minimalizować! 6.Oceń jakie twoje wady zmniejszaja szanse na osiągnięcie celów do których dążysz 7.Bądz aktywny w swoim środowisku.Zapisz się do koła naukowego w swojej Szkole.    Jeżeli masz ciekawy pomysł, który poprawi jakość życia w twojej miejscowości ,to powiedz o tym swojemu       burmistrzowi, lud Dyrektorowi twojej szkoły 8.Nie narażaj życia i zdrowia swojego ani innych ludzi, gdyż jest ono bezcenne! 9.Nie bądz obojętny na los innych ludzi. 10.Wykorzystuj każdą szansę aby zdobyć przydatną więdzę.Doskonal się moralnie i intelektualnie.     Twoja przyszłość zależy od ciebie, bądż wykwalifikowanym kowalem własnego losu.     Żyj tak abyś był godny swojej Ojczyzny (Zbigniew Majchrzak)   więcej informacji na :   www.unoolsztyn.pl.tl    
 https://www.facebook.com/UniwersytetNowoczesnegoObywatela/               http://wo24.pl/tag/uno/