Tortury w Polsce. Wciąż wiele pracy przed nami

2018-08-08

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w 2017 roku przygotowała raport, który przekazała CPT podczas spotkania.

 

CPT odwiedził komendy policji, placówki Straży Granicznej, zakłady karne, zakłady poprawcze dla nieletnich, ośrodki psychiatryczne i Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Członkowie CPT spotkali się także z prawnikami HFPC.

 

Policja nadużywa siły?

 

Wnioski z wizytacji Komitetu pokrywają się z obserwacjami organizacji pozarządowych, w tym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. CPT wskazał, że odnotował wiele doniesień na temat nadużywania siły, a niekiedy nawet pobić przez funkcjonariuszy policji. Zdaniem CPT, jego ustalenia wskazują, że osoby zatrzymywane i doprowadzane na komendę są poważnie narażone na niewłaściwe traktowanie.

 

W dalszym ciągu brakuje systemowych rozwiązań chroniących osoby pozbawione wolności przed podobnymi nieprawidłowościami.

 

Czytaj więcej