Integracja cudzoziemców. "Organizacje mają kompetencje. Ale pieniądze ma wojewoda" [wywiad]

2018-08-06

„Niezbędna jest szeroka dyskusja nad standardami współpracy międzysektorowej, która objęłaby kwestie jawności, komunikacji, partnerstwa, suwerenności i uczciwej konkurencji. Pragniemy przypomnieć, że niezależne organizacje pozarządowe są kluczowym elementem demokratycznego państwa” – pisze Stowarzyszenie Homo Faber w liście do przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Piotra Glińskiego, uzasadniając swoją decyzję o nieskładaniu oferty w projekcie realizowanym przez wojewodę lubelskiego ze środków europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

Czytaj więcej