Spotkanie autorskie z Adamem Suchowieckim

2018-07-10

Książka dotyczy tematyki pogranicza kurpiowsko-mazurskiego, terenów sąsiadujących ze sobą przez kilka stuleci i funkcjonowania tych ziem w czasie, gdy została zlikwidowana polsko-niemiecka granica państwowa po 1945 roku. Autor opracowania przez wiele lat mieszkał w miejscowości, która w okresie międzywojennym znajdowała się osiem kilometrów od granicy Polski z Niemcami. Był świadkiem opowieści osób starszych i bardzo wiekowych, którzy snuli wspomnienia o swoim udziale w konfliktach zbrojnych.  

 

Adam Suchowiecki, urodzony 28 października 1950 roku w Raszujce koło Chorzel w powiedzie przasnyskim. Emerytowany nauczyciel historii. Jest autorem: "Kurpie z Puszczy Zielonej. Kartki z dziejów" Olsztyn 2010, "Obóz jeniecki Stalag IB Hohenstein" (z Bogumiłem Kuźniewskim) Olsztynek 2013 i obecnej "Sąsiedzi. Z dziejów pogranicza mazowiecko-pruskiego, XIII-XX wiek". Publikuje także w "Gazecie Olsztyńskiej" i piśmie "Kurpie".