Staże w organizacjach pozarządowych

2018-07-09

Kto może zostać stażystą w organizacji?

Stażystą (stażystką) może zostać każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna. Więcej informacji o tym, komu może zostać przyznany status bezrobotnego:

http://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/abc-bezrobotnego-i-poszukujacego-pracy/przyznanie-statusu-osoby-bezrobotnej

 

Informacje o tym, jak się zarejestrować jako osoba bezrobotna, można znaleźć tutaj:

http://psz.praca.gov.pl

 

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Powiatowego Urzędu Pracy STAŻE 

 

Dodatkowym programem, dzięki któremu mozna zostać stażystą jest projekt "Daj sobie szansę-program integracji społeczno-zawodowej 50 niepełnosprawnych mieszkańców MOF Olsztyna, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" więcej informacji 

Obecnie centrum OCOP zatrudnia w ramach tego programu na pozycji stażystki osobę, która aktywnie pomaga przy projektach. 

 

Czy można przyjąć na staż osobę z niepełnosprawnością?

Tak, dotyczy to zarówno osób z niepełnosprawnością zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne, jak i jako poszukujące pracy.

Osoba z niepełnosprawnością może być zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, jeżeli posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak nie jest uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej lub zasiłku stałego.

Osoba z niepełnosprawnością może być zarejestrowana w urzędzie pracy jako poszukująca pracy, jeżeli oprócz ustalonej niepełnosprawności jest uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego.

 

czytaj więcej