Jak dobrze wyrekrutować pracownika i wdrożyć go do pracy?

2018-06-13

„Ludzie w organizacji pozarządowej...” to praktyczny poradnik dla osób, które pełnią funkcje zarządcze w stowarzyszeniach, fundacjach i potrzebują wsparcia w wybranych aspektach pracy z zespołem. (...) przeczytanie poradnika na pewno pomoże zrozumieć wiele mechanizmów kluczowych dla funkcjonowania zespołów i zaplanować konkretne działania, podnoszące jakość zarządzania ludźmi w organizacji. Zachęcamy!”

 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2178870.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=11.06.2018