"PROJEKTUJĘ Z PIOTREM GRZYMOWICZEM II"

2018-06-12

Współautorami programu objętego Honorowym Patronatem przez Pana Dr hab. inż. Pawła WIELGOSZA, Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego są:
-Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
-Olsztyński Park Naukowo-Techniczny
-Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie
Program jest adresowany do Nowoczesnych Dzieci ,które pod kierunkiem Pana Dr inż. Piotra GRZYMOWICZA Prezydenta Olsztyna i Pana Dr inż. Marka GRYZKA Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i jego Studentów chcą poznać tajemnice analizowania przestrzeni, rozpoznawania potrzeb mieszkańców i projektowania obiektów z uwzględnieniem ich estetyki i funkcjonalności.

Program będzie się składał z dwóch bloków.
Pierwszy to warsztaty architektoniczne z Dzieciaczkami.
Drugi jest adresowany do Studentów i do osób zainteresowanych studiami na WGIPiB UWM.
Dr inż.Marek Ogryzek - wybór analizowanego obszaru do rewitalizacji
OPNT- DT- o metodzie i pracy Studentów
Studenci - prezentacje wyników
Z.Majchrzak - możliwość wykorzystania projektów
Prezydent - podsumowanie i wręczenie Certyfikatów Studentom

ZAPRASZAMY!!!