Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska (OKO) - "Rok Praw Kobiet. I co dalej … ?" - fotorelacja

2018-03-21

14 marca br. w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbyła się dyskusja w ramach Olsztyńskiej Kawiarenki Obywatelskiej (OKO).

Tym razem spotkanie poświęcone było kwestii obchodów „Roku Praw Kobiet”, działań na rzecz kobiet, przeciwdziałania przemocy, jak też staraliśmy się odpowiedzieć na pytania jakie są przyczyny niewielkiej liczby kobiet w polityce oraz jakie zmiany (polityczne, społeczne, legislacyjne) muszą jeszcze zajść aby polskie życie polityczne pod tym względem było bardziej podobne do standardów europejskich.

 

Na problem spojrzeliśmy nie tylko z perspektywy ogólnokrajowej, ale także lokalnej i samorządowej. A przyczynkiem do tego był m.in. artykuł Gazety Wyborczej pt.: "Kobiety. Gdzie w Olsztynie mają szansę na awans?". Dotyczył on udziału kobiet w życiu lokalnym, w którym przedstawiono różne sfery życia publicznego w tym naukę, służby mundurowe, urzędy, spółki miejskie, pomoc społeczną i liczbę kobiet piastujących kierownicze stanowiska w nich.

 

Gościnią kawiarenki była Monika Wielichowska Posłanka na Sejm RP VI i VII kadencji, Wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Monitorowania Przestrzegania Praw Człowieka i Obywatela, jak też jest przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich. Uczestniczy również w pracach Parlamentarnej Grupy Kobiet.

 

Wnioski zebrane na spotkaniu, ukierunkowane były na procesy edukacyjne, wśród dzieci, młodzieży, ale też i dorosłych, budujące świadomość, i postawę niedyskryminującą kobiet. Spotkanie moderowała Monika Falej.

 

Olsztyńskie Kawiarenki Obywatelskie są okazją do swobodnej, merytorycznej i konstruktywnej wymiany przemyśleń oraz poglądów dotyczących naszego miasta i regionu, tożsamości lokalnej, przestrzeni publicznej oraz problemów społecznych, gospodarczych i rozwojowych. Ich celem jest, więc rozwój naszego lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, najważniejszego fundamentu nowoczesnej demokracji. 

 

Kawiarenka była współorganizowana w ramach projektów: „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych” dofinansowanego przez Gminę Olsztyn, realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”

 

Organizatorzy:
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych.