Olsztyński Budżet Obywatelski - nabór do zespołu koordynującego

2018-03-23

Zgodnie z § 2 ust. 2 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 91 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 marca 2018 r., w skład Zespołu Koordynującego VI edycję Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego wchodzą, między innymi, trzej przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

W związku z powyższym prosimy o przekazanie kandydatur do składu Zespołu Koordynującego. Konieczne będzie podanie imienia i nazwiska kandydata/kandydatki, oraz nazwy organizacji, którą reprezentuje.  Każda organizacja może zgłosić tylko jedną kandydaturę.Zgłoszenia mogą Państwo przesyłać na adres mailowy: obo@olsztyn.eu, lub w formie papierowej na adres: Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, pok. 221., w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2018 r. do godz. 15.30.Losowanie nastąpi 30 marca 2018 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1.

 

Źródło: ngo.olsztyn.eu