Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska (OKO) - "Rok Praw Kobiet. I co dalej … ?"

2018-03-12

Serdecznie zapraszamy do Olsztyńskiej Kawiarenki Obywatelskiej (OKO) na spotkanie pt.: "Rok Praw Kobiet. I co dalej … ?", które odbędzie się 14 marca (środa) o godz. 13.30 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1.


Olsztyńskie Kawiarenki Obywatelskie są okazją do swobodnej, merytorycznej i konstruktywnej wymiany przemyśleń oraz poglądów dotyczących naszego miasta i regionu, tożsamości lokalnej, przestrzeni publicznej oraz problemów społecznych, gospodarczych i rozwojowych. Ich celem jest więc rozwój naszego lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, najważniejszego fundamentu nowoczesnej demokracji. Więcej o OKO


Dyskusję, która tradycyjnie odbędzie się w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, chcemy poświęcić kwestii obchodów „Roku Praw Kobiet”, działań na rzecz kobiet, przeciwdziałania przemocy, jak też odpowiedzieć na pytania jakie są przyczyny niewielkiej liczby kobiet w polityce oraz jakie zmiany (polityczne, społeczne, legislacyjne) muszą jeszcze zajść aby polskie życie polityczne pod tym względem było bardziej podobne do standardów europejskich. Na problem spojrzymy nie tylko z perspektywy ogólnokrajowe, ale także lokalnej i samorządowej. A przyczynkiem do tego jest min. artykuł Gazety Wyborczej w dot. udziału kobiet w życiu lokalnym: http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/56,48726,23115454,kobiety-jak-paprotki-sprawdzilismy-jak-jest-naprawde.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Olsztyn_Wyborcza


Gościnią kawiarenki będzie:
Monika Wielichowska
Posłanka na Sejm RP VI i VII kadencji, uczestniczy w pracach min.: Parlamentarnej Grupy Kobiet, pełni funkcję wiceprzewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Monitorowania Przestrzegania Praw Człowieka i Obywatela, jak też jest przewodniczącej Parlamentarnego Zespół ds. organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich.

 

Moderatorka spotkania: Monika Falej


Dodatkowe informacje:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1,
10-274 Olsztyn
sekretariat.ocop@gmail.com
tel. 503 680 500

Kawiarenka jest współorganizowana w ramach projektów: „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych” dofinansowanego przez Gminę Olsztyn, realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”

Organizatorzy:
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,