Zapraszamy do udziału w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym - 9 grudnia 2017, Warszawa

2017-12-04

Serdecznie zapraszamy do udziału w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym dotyczącym projektu ustawy regulującej sposób organizacji wyborów samorządowych i udział obywateli w samorządzie. Wysłuchanie odbędzie się w sobotę 9 grudnia 2017 r. w godz. 10:30-16.00 w Warszawie.

 

CO BĘDZIE PRZEDMIOTEM WYSŁUCHANIA?


Celem wysłuchania jest przedstawienie opinii na temat poselskiego projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nad którą obecnie pracuje Sejm RP. Jest to ustawa o fundamentalnym znaczeniu – zmieniająca m.in. sposób organizacji wyborów na szczeblu samorządowym, określania granic okręgów wyborczych oraz warunki związane z biernym prawem wyborczym, a także regulująca zasady funkcjonowania organów samorządowych na różnych szczeblach i sposoby udziału mieszkańców w samorządzie. Projekt ustawy przewiduje m.in. wprowadzenie jako obligatoryjnych budżetów partycypacyjnych i minimalnej kwoty, która ma być dystrybuowana w ten sposób a także uregulowanie kwestii obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.


DLACZEGO ORGANIZUJEMY WYSŁUCHANIE?


Merytoryczne i organizacyjne konsekwencje tych zmian nie były, jak dotąd, przedmiotem szerokiej debaty publicznej  z udziałem zainteresowanych i zróżnicowanych w swoich opiniach stron. Prace nad projektem ustawy, zgłoszonym przez grupę posłów, prowadzone są niezwykle szybko. Nie umożliwiono zaprezentowania pogłębionych stanowisk i opinii przedstawicielom samorządów lokalnych (reprezentantom organów wykonawczych i radnym), ruchów miejskich, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickiego, jak również po prostu i aż obywatelom i obywatelkom, także tym, którzy mają doświadczenie w organizacji i przeprowadzaniu wyborów na szczeblu samorządowym.

Wnioski o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w Sejmie zostały odrzucone przez większość członków Komisji Nadzwyczajnej, która pracuje teraz nad projektem ustawy. Dlatego, jako przedstawiciele strony społecznej i samorządowej, wychodzimy z inicjatywą organizacji Obywatelskiego publicznego wysłuchania.

 

KTO ORGANIZUJE OBYWATELSKIE WYSŁUCHANIE PUBLICZNE?


Organizatorami wysłuchania są Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kongres Ruchów Miejskich, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Uniwersytet Warszawski, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej.

Wśród nas – organizatorów tego wysłuchania – istnieją różnice w ocenie proponowanych rozwiązań, ale to, co nas łączy, to troska o jakość polskiej debaty publicznej: o rzetelność argumentacji i otwarty, partycypacyjny charakter dyskusji.

 

DO CZEGO ZAPRASZAMY I DLACZEGO AKURAT PAŃSTWA?


Zachęcamy Państwa – jako obywateli i obywatelki zainteresowanych tym, jak działa polski samorząd, w tym zwłaszcza kwestiami partycypacji obywatelskiej i mających na ten temat swoje poglądy bazujące na doświadczeniu – do czynnego udziału w wysłuchaniu i wyrażenia swojej opinii w jego trakcie.

W wysłuchaniu można brać także udział jako obserwator/ka – bez zabierania głosu. Przebieg wysłuchania będzie też transmitowany on-line.

Zgłoszenia udziału można przesyłać do 7 grudnia do godz. 12.00.


GDZIE I KIEDY ODBĘDZIE SIĘ WYSŁUCHANIE?


Wysłuchanie odbędzie się w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) w sobotę 9 grudnia 2017 r. w godz. 10.30-16.00.

 

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ WIĘCEJ INFORMACJI?


Szczegółowe informacje o wysłuchaniu, w tym jego regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl.

Bardzo liczymy na Państwa udział!


 Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kongres Ruchów Miejskich
Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Unia Metropolii Polskich
Unia Miasteczek Polskich
Uniwersytet Warszawski
Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
Związek Miast Polskich
Związek Powiatów Polskich
Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej

 

Źródło: e-mail partycypacja@stocznia.org.pl