Program „Podwórka z Natury” w roku 2018

2017-11-06

Program „Podwórka z Natury” jest zadaniem realizowanym w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna 2020. Program nie jest przewidziany do realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, lecz takich, które w przeważającej większości będą możliwe do wykonania samodzielnie przez mieszkańców. 

 

Program skierowany jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji (mapa – link), którzy chcą w sąsiedztwie swego miejsca zamieszkania urządzić zielone miejsce spotkań i wypoczynku. Do udziału w programie można zgłaszać przestrzenie, które są własnością zarówno Gminy Olsztyn, jak i wspólnot mieszkaniowych. Zachęcamy do tego aby wskazywać miejsca zaniedbane, dotąd uznawane za niczyje i je zaadoptować, czyli uznać za własne!

 

Priorytetem jest dla nas zieleń, ale w projekcie zagospodarowania mogą znaleźć się wszystkie elementy niezbędne do funkcjonowania podwórka: oprócz nasadzeń, także urządzenia małej architektury, ścieżki komunikacyjne i inne nawierzchnie, miejsca postojowe, miejsca gromadzenia odpadów, itp. (nie wszystkie te elementy będą mogły być sfinansowane z budżetu programu „Podwórka z Natury”).

 

Na realizację prac na podwórkach w roku 2018 r. przeznaczone zostanie  60.000,- zł. Każde z podwórek zaprojektowane zgodnie z zasadami programu „Podwórka z Natury” otrzyma gwarantowane wsparcie w wysokości 17.000,- zł. Ponadto wszystkie trzy powalczą o dodatkowe 9.000,- zł., które otrzyma tylko jedno z podwórek, najlepiej wpisujące się w określone w zasadach kryteria.

 

Aby dokonać zgłoszenia konieczne będzie zorganizowanie 5-osobowej grupy sąsiedzkiej z minimum 2 budynków mieszkalnych.

 

Zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik do zasad udziału w programie, przyjmowane będą  w dniach od 6 do 17 listopada 2017 r.  do godz. 15.00 w Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich, Ratusz, II piętro, pok. 230, Pl. Jana Pawła II 1.

 

Szczegółowe informacje o zasadach udziału w programie „Podwórka z Natury” znajdą Państwo w Zarządzeniu nr 522 Prezydenta Olsztyna z dnia 19 października 2017 r.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 8 listopada 2017 r. w Koszarach Funka, ul. Kasprowicza 4 o godz. 17.00.

 

Ponadto zachęcamy do bezpośredniego kontaktu  w godzinach pracy Urzędu Miasta Olsztyna:

Paulina Żukowska, Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Tel.: 89  527 31 11 wew. 393, e-mail: zukowska.paulina@olsztyn.eu

 

Program „Podwórka z Natury” realizowany jest przy wsparciu merytorycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Katedry Architektury Krajobrazu i Agroturystyki.

 

Źródło: e-mail