DONOSICIEL POZARZĄDOWY Nr 5

2008-12-18

Zapraszamy do lektury nowego numeru Donosiciela Pozarządowego
z relacją z Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn

DONOSICIEL POZARZĄDOWY Nr 5 grudzień 2008
donosiciel_pozarzadowy_nr_5.pdf