Powstaje film o olsztyńskich organizacjach pozarządowych

2008-08-25

W związku z realizacją filmu promująco-informacyjnego o olsztyńskich organizacjach pozarządowych, poszukujemy zdjęć, skanów, filmów, itp. materiałów dotyczących działalności organizacji i podejmowanych przez nie inicjatyw.

Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o udostępnienie nam materiałów dokumentujących działalność Państwa Organizacji i przesyłanie ich (z opisem: nazwa organizacji, tytuł działania/inicjatywy/ data realizacji) na adres e-mail: fika.olsztyn@gmail.com  lub ocop.olsztyn@gmail.com  do 30 sierpnia br.
Będzie to automatyczna zgoda na wykorzystanie materiałów do publikacji – filmu.
Materiały można również przekazać osobiście do biura Fundacji w Olsztynie, ul. Knosały 3/5 po uprzednim umówieniu się drogą e-mail: fika.olsztyn@gmail.com.

Wszystkie materiały będą do odebrania po zakończeniu pracy nad filmem.

Realizatorzy zastrzegają sobie prawo do dowolnego wyboru materiału do realizacji projektu.

Projekt "Olsztyńskie NGO – „RAZEM" w kraju i za granicą" jest realizowany przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Wolna Grupa Twórcza" oraz Związkiem Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie"

Projekt dofinansowany jest przez Urząd Miasta Olsztyn