Aktualności

   Skład RADY

   2020-09-02

 Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna ma nowy skład wybrany w w dniu 18 stycznia 2020 r podczas Forum Organizacji Pozarządowych.

Zapraszamy wszystkie olsztyńskie organizacje do współpracy. Wiemy, że wspólnie uda nam się wzmocnić i zintegrować olsztyński trzeci sektor, aby rozwijać społeczeństwo obywatelskie.

Dziękujemy za zaangażowanie członkom poprzedniej Rady a poniżej przedstawiamy skład wybrany na kadencję 2020-2022.

1. Przewodniczący - Marek Jurzyński (Fundacja Warsztat Zmiany)
2. Wiceprzewodnicząca - Monika Michniewicz (Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa)
3. Sekretarz - Teresa Antczak (Forum Prorodzinne – Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych)
4. Członkini Prezydium - Dorota Limontas (Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego)
5. Członkini Prezydium – Bożenna Saniewska (Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku)
6. Barbara Baturo-Warszawska (Olsztyńskie Towarzystwo Amazonki)
7. Piotr Bauman (Stowarzyszenie Warmia Riders)
8. Anna Gromadzka (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Arka)
9. Maria Jasińska-Zamarja (Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce)
10. Zdzisława Łukaszewska (Stowarzyszenie Nasze Jakubowo)
11. Elżbieta Michalska (Stowarzyszenie Warmińska Manufaktura Kultury)

   Spotkanie noworoczne w OCOP

   2018-01-18

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna 16.01.2018 r. zorganizowała w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych spotkanie noworoczne pod hasłem „DzielMY się...”.

   ROPMO - Zaproszenie na Spotkanie Noworoczne

   2018-01-04

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna serdecznie zaprasza w dniu 16 stycznia 2018 roku o godz. 17:00 do Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1 w Olsztynie na spotkanie Noworoczne pod hasłem “DzielMY się...”.

   Doroczne Forum Organizacji Pozarządowych w Olsztynie za nami - fotorelacja

   2017-11-21

18 listopada 2017 r. w olsztyńskim ratuszu odbyło się doroczne Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna. pt. "Polski Olsztyn 100 lat temu".

Rozstrzygnięto także  konkursy: „Najlepsza Inicjatywa Organizacji Pozarządowych” - NIOP, oraz „Trzeci Sektor w mediach”.

Patronat honorowy nad konkursami objął Prezydent Olsztyna, który ufundował nagrody pieniężne.

   Konkurs na "Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych miasta Olsztyna" - NIOP

   2017-10-26

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie na "Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych miasta Olsztyna" - NIOP.   Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych z terenu miasta Olsztyna.

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 7 tysięcy złotych.

   "Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy

   2017-10-26

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie zaprasza dziennikarki i dziennikarzy podejmujących problematykę organizacji pozarządowych Olsztyna oraz przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie pt. "Trzeci sektor w mediach".

   Regulamin Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna - aktualizacja

   2017-06-01

16 maja 2017 r. w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych podczas Nadzwyczajnego Forum Organizacji Pozarządowych pracowano nad zmianami  do Regulaminu pracy Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna.

 

Podczas Forum został przyjęty tekst jednolity Regulaminu Forum i Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna.

 

Do pobrania: Regulamin Forum i Rady OPMO_tekst jednolity_05.2017.PDF

   Nadzwyczajne Forum Organizacji Pozarządowych - 16 maja 2017

   2017-05-05

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Olsztyn we wtorek 16 maja 2017 roku o godzinie 16.30 (Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1) do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych, w trakcie którego odbędą się:

I. Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska „OKO” - DYSKUSJE NA TARASIE1 – Qvo vadis organizacje pozarządowe w Olsztynie, godzina 16.30 – 18.00

II. Praca nad zmianą aktualizacją Regulaminu Forum Organizacji  Pozarządowych Miasta Olsztyna2,
godzina 18.10. – 19.30

   Dokonano wyboru kandydatów i kandydatek do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

   2017-02-22

W dniu 21 lutego 2017 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się posiedzenie Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, na którym dokonano wyboru kandydatów i kandydatek do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 protokol_z_posiedzenia_ropmo_z_dnia_21 lutego 2017 roku

   Nabór do Olsztyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

   2017-02-10

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza olsztyńskie organizacje do zgłaszania kandydatur na przedstawiciela/kę organizacji pozarządowych do Olsztyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji na lata 2017-2019.

 Formularze wraz z oświadczeniami należy złożyć w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn do dnia 20 lutego 2017 roku.

1 2 3 4 5 »