Skład Związku Stowarzyszeń

 

1. Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA - osoba oddelegowana: Monika Falej

Biuro: ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
e-mail: fika.olsztyn@gmail.com
Tel. 505 344 605
www.fika.pl


2. Stowarzyszenie Penitencjarne „PATRONAT” - osoba oddelegowana: Beata Sadowska


Biuro:ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
e-mail: jorgus461@wp.pl
Tel. 662 145 492


3. Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej Zarząd Okręgu w Olsztynie - osoba oddelegowana: Remigiusz Dobkowski

ul. Izwarskiego 12, Olsztyn


4.  Warmińsko - Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - osoba oddelegowana: Urszula Dudko

 

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
e-mail: wmson.ol@wp.pl
Tel. 89 523 22 14, 89 535 15 505. Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego - osoba oddelegowana: Lech Siwkowski

ul. Dworcowa 70/11
10-437 Olsztyn
e-mail: urszula.dudko@wp.pl, www.ptsr.olsztyn.pl
tel. 89 539 92 756. Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku
- osoba oddelegowana: Bożenna Saniewska

ul. Mrongowiusza 8/1
10-537 Olsztyn
e-mail: utwolsztyn@poczta.onet.pl, uwm3wiek-ol3@wp.pl
tel. 89 523 65 89


7. Olsztyńskie Towarzystwo "Amazonki"
- osoba oddelegowana: Barbara Baturo-Warszawska

ul. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn
Tel. 89 539 82 89
e-mail: amazonki-olsztyn@wp.pl
www.amazonki-olsztyn.pl


8. Stowarzyszenie BUDOWLANI WARMII - osoba oddelegowana: Halina Wasilczuk

Biuro: Kętrzyńskiego 8,
10-507 Olsztyn


9. Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie - osoba oddelegowana: Aldona Bagińska

Akademia Trzeciego Wieku
przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie
10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 3
tel. (89) 522 13 68  fax (89) 522 13 51
e-mail: zarzad@atwolsztyn.pl
www.facebook.com/atwolsztyn
http://www.atwolsztyn.pl

 

10. Szkoła Chińskich Sztuk Walki "SHAOLIN" - osoba oddelegowana Beata Engel
 
ul. Kanta 20/14 10-691 Olsztyn
e-mail: shaolin.olsztyn@wp.pl ; beata-e@o2.pl
Tel. 509 683 627
www.shaolin.olsztyn.pl
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Centrum Pomocy Rodzinie „KASTALIA” było organizacją założycielską Związku Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie",
w chwili obecnej nie funkcjonuje.