Rada Olsztyńskich Organizacji Pozarządowych

Do zadań Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn należy głównie:

- opracowywanie projektów rocznych programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

- monitorowanie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi i wykonywanie zadań wynikających z uchwalonych przez Radę Miasta programów.