Sklad Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna

Aktualny skład ROPMO na kadencję 2016 - 2019 wybrany 22 października 2016

 

 Monika Falej - Przewodnicząca Prezydium ROPMO
  adres:
    10-274 Olsztyn, ul.Tarasa Szewczenki 1
    tel. 503 680 500
    e-mail: ropmo.olsztyn@gmail.com
    e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com


Anna Maria Nadgrabska
- Wiceprzewodnicząca


Piotr Łazuka - Sekretarz - ZREZYGNOWAŁ


Ewa Giecko - Członkini


Maria Jasińska - Zamarja - Członkini

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Teresa Antczak – Forum Prorodzinne Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych

 

Barbara Baturo-Warszawska – Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”

 

Stanisław Brzozowski – Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa

 

Monika Falej - Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

 

Ewa Giecko – Oddział Warmińsko – Mazurskiego Polskiego Związku Głuchych w Olsztynie

 

Maria Jasińska - Zamarja – Stowarzyszenie „Wyjątkowe Serce"

 

Piotr Łazuka – Stowarzyszenie KoLiber - ZREZYGNOWAŁ

 

Zdzisława Łukaszewska - Stowarzyszenie „Nasze Jakubowo"

 

Anna Maria Nadgrabska – Fundacja Warsztat Zmiany

 

Jacek Pietrasiuk – Warmińsko - Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Jakub Jan Zięty – ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Rodło - ZREZYGNOWAŁ

 

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Aktualny skład ROPMO wybrany 7 listopada 2013

Monika Falej
- Przewodnicząca Prezydium ROPMO
  adres:
    10-274 Olsztyn, ul.Tarasa Szewczenki 1
    tel. 503 680 500
    e-mail: ropmo.olsztyn@gmail.com
    e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com

Jarosław Skórski
- Stowarzyszenie Święta Warmia - Wiceprzewodniczący
Michał Szulc
- Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „ PIONIER” - Sekretarz
Teresa Antczak
- Forum Prorodzinnie Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych - Członkini Prezydium
Barbara Baturo-Warszawska
- Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki” - Członkini Prezydium
Selim Chazbijewicz - Instytut Dialogu Kultur i Religii
Jolanta Franciszka Giedrojć Gorąca
- Automobilklub Warmińsko-Mazurski
Maria Jasińska - Zamarja
- Stowarzyszenie „Wyjątkowe Serce” 
Zdzisława Łukaszewska - Stowarzyszenie „Nasze Jakubowo”
Teresa Cz. Malec – Fundacja dr Teresy Czesławy Malec „Łatwiej Razem”
Bożenna Ulewicz – Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skład ROPMO wybrany 6 listopada 2010 roku

Monika Falej - Przewodnicząca Prezydium ROPMO
  adres:
    10-274 Olsztyn, ul.Tarasa Szewczenki 1
    tel. 503 680 500
    e-mail: ropmo.olsztyn@gmail.com
    e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com

Dariusz Bielas - Wiceprzewodniczący
Małgorzata Siergiej – Sekretarz
Barbara Baturo – Warszawska - Członkini Prezydium, Rzecznik Prasowy ROPMO
Teresa Antczak - Członkini Prezydium

Dariusz Bielas
Allfinanz Projekt, 10-699 Olsztyn, ul. Mazowiecka 2/15; e-mail: dariusz_bielas@poczta.fm
allfinanz.projekt@poczta.fm, 602-295-650
Barbara Baturo - Warszawska
Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”, 10-228 Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 37; e-mail: babawar@wp.pl, 502-352-884
Beata Sadowska
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, 10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1; e-mail:jorgus461@wp.pl
rwolsztynie@gmail.com, 662-145-492, 503 680 500
Małgorzata Siergiej
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg pomorski Obwód Warmińsko-Mazurski, 10-510 Olsztyn ul. Kopernika 14a; e-mail: msiergiej@o2.pl, 604 900 945
Teresa Antczak
Forum Prorodzinne Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych, 10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 22; e-mail: tinka2000@wp.pl, 505 031 575 89/535 49 61
Władysław Kałudziński
Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego „Pro-Patria”
10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 36/27, e-mail: teresawladek@interia.pl, (89) 534-35-55
Jolanta Franciszka Giedrojć Gorąca
Olsztyński Klub Rajdowy, 10-127 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3c; e-mail: j.giedrojc@gmail.com, 694-232-812
Teresa Andruszkiewicz
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Sukurs”, 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45, e-mail: wm.spr.sukurs@op.pl, 600-080-780 89/527 33 44
Jarosław Polakowski
Stowarzyszenie „Kołodrom”, 10-687 Olsztyn, ul. Mroza 22/22, e-mail: jarek@polakowski.pl, 604-090-254 , 89/677 69 10
Jan Rutkowski
Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Olsztynie, 10-900 Olsztyn ul. Mickiewicza 10, brak maila    89/527 47 49, 662 614 94


Skład ROPMO w
ybrany 3 grudnia 2007 roku

•   Monika Falej - Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" - Przewodnicząca Prezydium ROPMO
    od grudnia 2008 roku adres:

    10-274 Olsztyn, ul.Tarasa Szewczenki 1
    tel. 503 680 500
    e-mail: ropmo.olsztyn@gmail.com
    e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com
    ------------------------------------------------
    10-015 Olsztyn, ul. Knosały 3/5
    tel. 503680500
    e-mail: fika.olsztyn@gmail.com

•  Remigiusz Dobkowski  - Stowarzyszenie WAMACOOP - Wiceprzewodniczący Prezydium ROPMO 
•  Beata Sadowska - Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT - Sekretarz Prezydium
•  Barbara Baturo - Warszawska - Olsztyńskie Towarzystwo Amazonki - Członkini Prezydium - Rzeczniczka ROPMO
•  Zbigniew Wytrążek - Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich - Członek Prezydium
•  Krystyna Plocek - Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych"
•  Bożenna Saniewska - Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych
•  Teresa Antczak - Forum Prorodzinne
•  Urszula Dudko - Stowarzyszenie na Rzecz Osób ze Stwardnieniem Rozsianym
•  Teresa Andruszkiewicz - Stowarzyszenie Powrót z U
•  Cecylia Bąk-Czuba - Warmińsko - Mazurskie Forum Kobiet

 

Skład ROPMO w latach 2004 - 2007

Nazwisko i imię Organizacja
Antczak Teresa Forum Prorodzinne - Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych
Baturo-Warszawska Barbara Członkini Prezydium, Rzeczniczka Olsztyńskie Towarzystwo AMAZONKI
Bielas Dariusz Członek Prezydium Stowarzyszenie Allfinanz Projekt
Dobkowski Remigiusz Wiceprzewodniczący Towarzystwo Przyjaźni Polsko Chińskiej
Dramiński Andrzej Członek Prezydium Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej
Falej Monika Przewodnicząca Rady Polskie Stowarzyszenie "DOM EUROPEJSKI" Regionu Warmińsko-Mazurskiego
Jakowanis Danuta Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych-"Powrót z U"
Jesionowska Małgorzata Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodzin im. Św. Brata Alberta
Kierzenkowski Leszek Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Kiselewicz Michał Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska
Karwowski Michał Olsztyńskie Towarzystwo Śpiewacze
Kościelska Krystyna Międzynarodowe Forum Kobiet
Kurowska Stanisława Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Olsztynie
Malejki Anastazja Niezależne Zrzeszenie Studentów
Plocek Krystyna Członkini Prezydium Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych"
Radzka Marzena Członkini Prezydium Centrum Pomocy Rodzinie
Sadowska Beata Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT
Saniewska Bożena Uniwersytet Trzeciego Wieku
Szwałkiewicz Elżbieta Stowarzyszenie Niebieski Parasol
Taborski Andrzej Civitas Christiana, Olsztyn
Tomaszczyk Joanna Olsztyńskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego
Ulewicz Bożena Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej
Wytrązek Zbigniew Fundacja Zdrowe Dziecko w Olsztynie
Zawadzki Zbigniew Polskie Centrum Mediacji - Oddział Terenowy w Olsztynie
Żemło Jadwiga Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Forum Kobiet