"Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy

2011-10-18

 


Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn zaprasza dziennikarzy i dziennikarki oraz przedstawicieli trzeciego sektora
do udziału w konkursie pt. "Trzeci sektor w mediach".

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych.
 

Zgłoszenia wraz z materiałami należy nadesłać na adres:
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie, 10-162 Olsztyn, ul. Nowowiejskiego 5.

Termin zgłaszania wniosków upływa 18 listopada.

Ogłoszenie wyników odbędzie się dniu 26 listopada na dorocznym Forum Organizacji Pozarządowych w Sali Sesyjnej olsztyńskiego ratusza, ul. Jana Pawła II 1.                                                                                           
       

 


REGULAMIN KONKURSU  


 

1.      Konkurs „Trzeci sektor w mediach” jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 

2.      Organizatorami konkursu są: Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie pod patronatem Prezydenta Olsztyna.
 

3.      Sponsorem nagrody, która wynosi 5000 złotych, jest Prezydent Olsztyna.  W przypadku jednakowej oceny kilku nadesłanych prac jury konkursu ma prawo do innego podziału nagrody. 
 

4.      Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych – zatrudnionych lub współpracujących z redakcjami ogólnopolskimi, regionalnymi, lokalnymi, specjalistycznymi, podejmujących problematykę organizacji pozarządowych miasta Olsztyna.
 

5.      W konkursie oceniany będzie całokształt pracy dziennikarskiej w danym roku.
 

6.      Zgłoszenia do konkursu odbywają się wyłącznie w formie pisemnej i zawierać powinny uzasadnienie wniosku. Wnioski o nagrodę mogą zgłaszać dziennikarze, redakcje, wszystkie istniejące stowarzyszenia dziennikarzy i członkowie jury.
 

7.      Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie, prócz pisemnego zgłoszenia i uzasadnienia, także kilku najistotniejszych publikacji dziennikarza proponowanego do nagrody. Prace powinny być dostarczone w 3 egzemplarzach w przypadku materiału prasowego i w 1 egzemplarzu w przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych. Wszystkie egzemplarze powinny być opisane i datowane. Nadesłane teksty i kasety nie podlegają zwrotowi.
 

8.      Zgłoszenia wraz z materiałami należy nadesłać na adres: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie, 10-162 Olsztyn, ul. Nowowiejskiego 5.
 

9.      Zgłoszenia konkursowe są oceniane przez jury konkursu, powołane przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie. Skład jury zostanie podany w oddzielnym komunikacie.
 

10. Ocena nadesłanych materiałów odbywać się będzie na podstawie następującychkryteriów:
  • znaczenie działalności dziennikarskiej na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,
  • znaczenie twórczości dziennikarskiej dla rozwoju sektora pozarządowego miasta,
  • promocja idei dobra wspólnego,
  • wartość informacyjna, obiektywizm, bezstronność (równy dystans wobec stron sporu lub konfliktu),
  • rzetelność w zbieraniu materiału, niezależność sądów dziennikarskich,
  • walory edukacyjne,
  • atrakcyjność formy dziennikarskiej.

     
 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
w sekretariacie ROPMO ul. Tarasa Szewczenki 1 (była Jagiellońska 50), e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com

regulamin_konkurs_3sektor_w_mediach_11.doc >>