"Trzeci sektor w mediach" - konkurs ROPMO dla dziennikarzy

2017-10-26

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie zaprasza dziennikarki i dziennikarzy podejmujących problematykę organizacji pozarządowych Olsztyna oraz przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie pt. "Trzeci sektor w mediach".

 

Zgłoszenia wraz z materiałami należy nadesłać na adres: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1 , 10-274 Olsztyn

Termin zgłaszania wniosków w 2017 roku upływa z dniem 14 listopada do godz. 15:00 (decyduje termin wpływu).

 

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 3 tysięcy złotych.

 

Wyniki obrad będą przedstawione na dorocznym Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna w dniu 18 listopada 2017 r. oraz opublikowane w prasie.

 

Regulamin-Konkursu 3 sektor  w mediach-2017.doc