Konkurs na "Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych miasta Olsztyna" - NIOP

2017-10-26

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w konkursie na "Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowych miasta Olsztyna" - NIOP.  

 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych z terenu miasta Olsztyna.

 

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Olsztyna, który ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 7 tysięcy złotych.

 

Konkurs organizowany jest co roku. Do Konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy biorące udział w poprzednich edycjach Konkursu, które nie były nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach Konkursu.

 

Zgłoszeń inicjatyw (projektów) mogą dokonywać organizacje oraz osoby fizyczne, osoby prawne, organy administracji publicznej oraz kościoły i związki wyznaniowe. Zgłoszenie może dotyczyć również własnej inicjatywy.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie ROPMO - Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Tarasa Szewczenki 1, byłe koszary wojskowe) w terminie do 14 listopada 2017 roku do godziny 15.00 – decyduje termin wpływu.Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna w dniu 18 listopada 2017 roku w Olsztyńskim Ratuszu.

 

Do pobrania:


NIOP-2017-WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY.doc

NIOP-2017 REGULAMIN KONKURSU.doc


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w sekretariacie ROPMO ul. Tarasa Szewczenki 1

na stronach: www.ocop.olsztyn.pl, www.olsztyn.eu i pod adresem e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com