Nadzwyczajne Forum Organizacji Pozarządowych - 16 maja 2017

2017-05-05

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Olsztyn we wtorek 16 maja 2017 roku o godzinie 16.30 (Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1) do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych, w trakcie którego odbędą się:

 

I. Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska „OKO” - DYSKUSJE NA TARASIE1

– Qvo vadis organizacje pozarządowe w Olsztynie, godzina 16.30 – 18.00

 

II. Praca nad zmianą aktualizacją Regulaminu Forum Organizacji  Pozarządowych Miasta Olsztyna2, godzina 18.10. – 19.30

 

 

 

1 Olsztyńskie Kawiarenki Obywatelskie to inicjatywa na rzecz rozwoju debaty publicznej poruszającej ważne dla społeczności lokalnej tematy. Są okazją do swobodnej, merytorycznej i konstruktywnej wymiany przemyśleń oraz poglądów dotyczących naszego miasta i regionu, tożsamości lokalnej, przestrzeni publicznej oraz problemów społecznych, gospodarczych i rozwojowych. Ich celem jest rozwój naszego lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, najważniejszego fundamentu nowoczesnej demokracji.

 

Tematem planowanej kawiarenki będzie funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Olsztynie.

 

Celem debaty będzie próba merytorycznej i rzetelnej analizy dotyczącej kondycji olsztyńskich organizacji, wyzwań jakie stoją przed stowarzyszeniami i fundacjami oraz rola reprezentacji trzeciego sektora, wyzwania jakie powinna podjąć w kontekście współpracy z partnerami, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy
z samorządem. Wnioski z dyskusji posłużą wyznaczaniu kierunku prac ROPMO.

 

Do dyskusji zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Olsztyna i okolic: społeczników, społecznice, samorządowców, dziennikarzy, dziennikarki, przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych, radnych i radne.

 

Kawiarenka będzie rejestrowana elektronicznie, a następnie udostępniona do odsłuchu publicznego m.in. na stronie www.ocop.olsztyn.pl.

 

Moderatorka spotkania: Monika Falej

 

2 Obecny tekst jednolity regulaminu został zatwierdzany przez Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna w 2012 roku, życie weryfikuje jego zapisy, dlatego zostały podjęte prace by je uaktualnić. Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna przedstawia swoje propozycje zmian pod rozwagę (w załączeniu Regulamin z propozycjami zmian ROPMO) i zachęcamy do zgłaszania uwag drogą elektroniczną za pomocą załączonego formularza do 14 maja br. włącznie oraz na samym Forum, na którym zostaną omówione propozycje zmian i przyjęty tekst jednolity Regulaminu.

 

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu: + 48 503 680 500 lub też mailowo: sekretariat.ocop@gmail.com

 

Do pobrania:

 

REGULAMIN FORUM ze zmianami

FORMULARZ ZMIAN do Regulaminu (Uwagi prosimy przesyłać do 14 maja włącznie na adres ocop.olsztyn@gmail.com !!!!)

 

 

Dodatkowe informacje:

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Tarasa Szewczenki 1,

10-274 Olsztyn

sekretariat.ocop@gmail.com

tel. 503 680 500

 

Kawiarenka oraz Forum są organizowane w ramach projektu „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych"

realizowanego przy współudziale finansowym Gminy Olsztyn przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”