Skład Rady OPMO na nową kadencję 2016 - 2019

2016-10-27

W dniu 22 października 2016 roku  podczas Dorocznego Forum Organizacji Pozarządowych odbyły się wybory do Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna na kolejną kadencję 2016 – 2019.

 

Podczas Forum przedstawiono sprawozdanie z 3-letniej kadencji ROPMO oraz dokonano wyboru osób do Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna na kadencję 2016 – 2019.W wyniku głosowania do Rady OPMO wybrane zostały osoby:

 

1. Teresa Antczak – Forum Prorodzinne Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych

2. Barbara Baturo-Warszawska – Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki”

3. Stanisław Brzozowski – Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa

4. Monika Falej - Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”

5. Ewa Giecko – Oddział Warmińsko – Mazurskiego Polskiego Związku Głuchych w Olsztynie

6. Maria Jasińska - Zamarja – Stowarzyszenie „Wyjątkowe Serce”

7. Piotr Łazuka – Stowarzyszenie KoLiber

8. Zdzisława Łukaszewska - Stowarzyszenie „Nasze Jakubowo”

9. Anna Maria Nadgrabska – Fundacja Warsztat Zmiany

10. Michał Szulc – Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „ PIONIER”

11. Jakub Jan Zięty – ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Rodło

 

 

Nowa Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna ukonstytuuje się na najbliższym spotkaniu.