Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza na Forum Organizacji Pozarządowych, w trakcie którego odbędą się WYBORY DO ROPMO na kolejną kadencję

2016-10-07

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Urząd Miasta Olsztyna
serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Olsztyn
w sobotę 22 października 2016 roku o godzinie 9.00
 

(Ratusz, Pl. Jana Pawła II 1, sala 219)
do udziału w Forum Organizacji Pozarządowych, w trakcie którego odbędą się
WYBORY DO ROPMO na kolejną kadencję

 

 

Program spotkania:

 

 

09.00 – 10.00         Rejestracja uczestników, NGO na Topie Targi Organizacji Pozarządowych, zgłaszanie kandydatów

                                do ROPMO

10.00 – 10.05         Powitanie gości - Monika Falej  Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna

10.05 – 10.15         wystąpienie Piotra Grzymowicza - Prezydenta Olsztyna

10.15 – 10.25         wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości

10.25 – 10.45         występ Dziecięcego Zespołu Wokalnego Suzirjaczko

10.45 – 11.15        rozstrzygnięcie konkursów NIOP „Najlepsza Inicjatywa Organizacji     Pozarządowej” oraz 

                                 „Trzeci sektor w mediach”

11.15 – 11.30        sprawozdanie ROPMO  

11.30 – 11.45        Przerwa kawowa*

11.45 – 13.45        Warsztaty szkoleniowe - Prezentacja generatora wniosków dotacyjnych

                                 Witkac, obowiązującego w konkursach    ofert na 2017 r.

13.45 – 14.00        ogłoszenie wyników ROPMO

14.00                      Podsumowanie Forum i poczęstunek

 

 

 

W trakcie Forum odbędą się Targi Organizacji Pozarządowych - NGO na TOPie”  oraz Targi Pracy Wolontaryjnej

 

Organizacje zainteresowane rezerwacją stanowiska na targach prosimy o zgłaszanie się do 20 października 2016 r. za pomocą formularza rezerwacji stoiska

 

 

Wszystkich chętnych zachęcamy do przygotowania własnej oferty pracy wolontaryjnej,  jaką można  powierzyć wolontariuszom/wolontariuszkom. Ofertę pracy można złożyć za pomocą formularza zgłoszeniowego i przesłać w terminie do 20 października 2016 r. do biura Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na adres: olsztynwolontariat@gmail.com  bądź osobiście.

 

 

Sprawy organizacyjne:

 

Zarejestrowana organizacja otrzyma jeden mandat do głosowania. Głos na Forum może zabierać dowolna liczba przedstawicielek i przedstawicieli organizacji. Mandat będzie wydawany w dniu Forum po okazaniu aktualnego odpisu KRS lub wpisu do rejestru organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Olsztyn prowadzonego w Biurze Pełnomocnika Prezydenta Miasta Olsztyn ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (tylko do wglądu) oraz rekomendacje.

Kandydatka/kandydat do prac w ROPMO zgłaszając się, obowiązana jest przedstawić pisemną rekomendację organizacji pozarządowej, swój dorobek na zgłoszeniu.

 

Z powodów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie kandydatek/kandydatów z opisem sylwetki do 20.10.2016 roku za pomocą: FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PRAC W RADZIE.

 

Zgłoszone kandydatury zostaną zaprezentowane na tablicy (w formie wydruku) podczas Forum.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20.10.2016r.
za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.ocop.olsztyn.pl/index.php
lub telefoniczne tel. 89 522 28 21 lub 503 680 500

 

Forum jest współorganizowane w ramach projektu: „Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych”

dofinansowanego przez Gminę Olsztyn, realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”