Zaproszenie na spotkanie dotyczące ewaluacji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

2014-02-18

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza na kolejne spotkanie dotyczące ewaluacji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Pragniemy wspólnie - w gronie wszystkich zainteresowanych - przedyskutować zgłoszone do tej pory wnioski i uwagi. Chcemy w trybie warsztatowym razem wypracować zasady kolejnej edycji OBO.

Postaramy się wspólnie opracować spójny dokument, który następnie zostanie poddany konsultacjom internetowym.

Przyjdź. Twój głos jest ważny. Spotkanie odbędzie się 27.02.2014 o godz. 17.00 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1.


Monika Falej
Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna