Zaproszenie na Forum Organizacji Pozarządowych „10 lat ustawy OPP – 10 lat doświadczeń i wyzwań”

2013-12-04

 


 

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna

zaprasza na

doroczne Forum Organizacji Pozarządowych
10 lat ustawy OPP – 10 lat doświadczeń i wyzwań

14 grudnia 2013 roku

Rat
usz, sala 219,
Plac Jana Pawła II 1Program spotkania:


9.15 – 10.00
Rejestracja

10.00 – 10.20
Część artystyczna - Collegium Juvenium

10.20 – 10.40
Powitanie gości Monika Falej Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna

wystąpienie Prezydenta Miasta Olsztyna Piotra Grzymowicza
wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości

10.40 – 10.55
Podsumowanie 10 lat współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w Olsztynie

10.55 – 11.25
Rozstrzygnięcie konkursów
Najlepsza Inicjatywa Organizacji Pozarządowej
Trzeci sektor w mediach

11.25 – 11.50
Przerwa kawowa, w trakcie okolicznościowy happening

11.50 – 12.50
Wykłady:
„Odpowiedzialność biznesu a rozwój społeczności lokalnych”
Marcin Grzybek
koordynator projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu

„Budżet obywatelski szansą na aktywizację społeczności lokalnych”
Ewa Stokłuska
Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

13.00
Drobny poczęstunek  


W trakcie Forum odbędą się Targi Organizacji Pozarządowych - NGO na TOPie

Zainteresowane organizacje prosimy o zgłaszanie się do 13 grudnia za pomocą formularza zgłoszeniowego >>
Organizacje, które chcą wystawić się na Targach proszone są o przyjście w dniu 13 grudnia o godzinie 15.30 do olsztyńskiego ratusza, Pl. Jana Pawła II 1 w celu wspólnego przygotowania przestrzeni.

 


Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 13.12.2013
za pomocą formularza
zgłoszeniowego na stronie www.ocop.olsztyn.pl/index.php (u dołu strony)
lub telefoniczne
tel. 895222821 lub 503 680 500

Forum jest współorganizowane w ramach projektów:
„Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych” dofinansowanego przez Gminę Olsztyn,
realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
oraz „Mam prawo do prawa” realizowanego
przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” FIKA