Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zaprasza do składania kandydatur na przedstawiciela/kę organizacji pozarządowych do Olsztyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji na lata 2013-2015.

2013-10-14