Wyniki konkursów ROPMO 2012

2012-11-28

17 listopada 2012 odbyło się w olsztyńskim ratuszu kolejne Forum Organizacji Pozarządowych. Po raz pierwszy oprócz olsztyńskich organizacji pozarządowych wzięli w nim udział przedstawiciele podobnych organizacji działających w Obwodzie Kaliningradzkim, w tym organizacji polonijnych. Forum otwierała część oficjalna związana z wręczeniem nagród w konkursach na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowej” i „Trzeci sektor w mediach”.

W konkursie ROPMO na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowej” (NIOP) przyznano:

III Miejsce i nagrodę w wysokości 1.000 zł – Stowarzyszeniu „Klub Wspólna Europa” – za inicjatywę „Książka dla Kresowiaka”.
II Miejsce i nagrodę w wysokości 1.500 zł – Stowarzyszeniu Sportu Szkolnego „Juvenia” – za inicjatywę „Turniej piłkarski „EuroOrlik – Olsztyn 2012”
I Miejsce i nagrodę w wysokości 2.500 zł – Fundacji Środowisk Twórczych - za inicjatywę promującą twórców „Talenty Roku”

Wyróżniono nastęujące inicjatywy:

1.      Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Rozwojowych z Uśmiechem – za projekt „Olsztyński Festiwal Rozwoju i Inspiracji BabaFest”.
2.      Stowarzyszenie „Trójka” za projekt „W zdrowej szkole – zdrowy uczeń”.
3.      Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – za projekt „Majówka Ludziom złotego Wieku”.
4.      Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie – za projekt „Cykliczne spotkania edukacyjno-integracyjne olsztyńskich turystów „Tramp” ”.
5.      Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER – za projekt „Centrum Alzheimera „Dar Serca”
6.      Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn” – za program edukacyjny „Rowerowa Szkoła, czyli edukacja na rzecz środowiska może mieć dwa koła”.
7.      Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Bowling Club Helios – za zawody bowlingowe.
8.      Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego – za: „Turniej koszykówki na wózkach”, „Seniorzy u steru. Zajęcia żeglarskie na łodzi klasy „DZ” ”.
9.      Stowarzyszenie MULTIFORUM – za piknik „Wehikuł Czasu”, Kiermasz Rzeczy Używanych.
W konkursie „Trzeci sektor w mediach” nagrodzono:
Jerzego Pantaka, dziennikarza piszącego o organizacjach pozarządowych m.in. do Nowego Życia Olsztyna i do Donosiciela Pozarządowego – miesięcznika olsztyńskich organizacji pozarządowych.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

 

Relacja z forum
www.olsztyn24.com/news/18800-forum-organizacji-pozarzadowych-tym-razem-miedzynarodowe.html