Zbiórka dla organizacji polonijnych z Obwodu Kaliningradzkiego

2012-11-02

Szanowne Koleżanki i Koledzy,  

w Olsztynie, po raz pierwszy jest organizowane Polsko - Rosyjskie Forum Organizacji Pozarządowych w dniach 15-17 listopada br. Organizatorami są Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Olsztyna, Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.

W ramach podjętej inicjatywy, przyjadą do nas przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Obwodu Kaliningradzkiego, w tym organizacje polonijne.

Chciałabym Was prosić o wsparcie właśnie dla nich – stowarzyszeń pracujących na rzecz aktywności Polek i Polaków w Federacji Rosyjskiej, by mogli w swoich organizacjach kultywować tradycje oraz jak najlepiej działać, realizując swoje cele statutowe. Ich działania są uwarunkowane możliwościami jakie mają, a na tą chwilę obecną są one ograniczone.

Dlatego organizujemy zbiórkę rzeczy, które zostaną przekazane podczas dorocznego Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna 17 listopada 2012 roku, w olsztyńskim Ratuszu.

Co jest niezbędne na dziś:

- przede wszystkim książki (do nauki przedmiotów, historyczne, popularno-naukowe, przyrodnicze, podróżnicze, literatura dziecięca, młodzieżowa, przewodniki, albumy) i każda inna literatura;

- artykuły biurowe (papier A4, długopisy, zeszyty, bloki, ołówki, kredki, farby, flamastry, itp., itd.)


Książki proszę by były nowe lub prawie nowe (mało używane), tylko takie będą przyjmowane
.
Zależy nam by posłużyły jak najdłużej kolejnym czytelniczkom i czytelnikom w Obwodzie Kaliningradzkim.


Miejsce zbiórki:

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn,
w godzinach 9.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku oraz
w dniu Forum OPMO (17.11.2012 rok – sobota), od 9.30 – do 13.00.,  będzie można zostawić darowizny w holu Ratusza na parterze.


Licząc na Wasze wsparcie
pozdrawiam serdecznie
Monika Falej
Przewodnicząca ROMPO