BARCZEWO - konsultacje w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

2017-10-16

Projekt Programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymina na 2018 r. powstał na bazie Programu Współpracy na 2017 rok, wspólnie wypracowany przez organizacje pozarządowe i Gminę na spotkaniach w ramach posiedzeń Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz grupy roboczej w zadaniu realizowanym prze Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” w ramach zadania „W kierunku profesjonalizacji.”, które odbyły się w miesiącach marzec- wrzesień 2017 r.

 

Celem głównym Programu jest skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy, wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi poprzez wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji zadań własnych Gminy Barczewo.

 

Celami szczegółowymi Programu są m.in.;

 

a) wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych a także polityki lokalnego rozwoju,

b) podniesienie skuteczności i efektywności oraz jakości prowadzonych działań przez organizacje pozarządowe,

c) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych

 

Do pobrania:

 

Formularz zgłaszania opinii 

Projekt - Rocznego Programu Współpracy na 2018 rok 

 

Źródło: barczewo.bip.net.pl