Konkursu Ofert – nieodpłatana pomoc prawna

2016-11-08

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań w zakresie prowadzenia na terenie powiatu olsztyńskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

Oferty na realizację zadań publicznych należy złożyć w terminie do dnia 29 listopada 2016 r.

 

Zadania publiczne przewidziane do powierzenia:

 

1.    Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Barczewie.


a)    Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 60 725,88 zł.
b)    Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2016: 59 946,00 zł
c)    Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2015: 0 zł

 

2.    Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku.


a)    Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 60 725,88 zł.
b)    Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2016: 59 946,00 zł
c)    Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2015: 0 zł

 

3.    Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Stawigudzie.


a)    Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego: 60 725,88 zł.
b)    Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2016: 59 946,00 zł
c)    Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2015: 0 zł

 

Szczegóły na stronie: bip.powiat-olsztynski.pl/158/2221/Ogloszenia/