POWIAT OLSZTYŃSKI - „Zdrowy Powiat Olsztyński”

2016-04-19

W spotkaniu wezmą udział: starosta olsztyński Małgorzata Chyziak, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Teresa Parys i dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Zakrzewski.

 

Program:

 

  • godz. 10:00 – otwarcie konferencji
  • godz. 10:20 – Program profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy (Kamila Marchlewicz MSW z WM CO (WOK))
  • godz. 10:50 – Profilaktyka onkologiczna kobiet w Powiecie Olsztyńskim. Profilaktyka raka piersi, raka szyjki macicy, poszerzanie bazy potencjalnych dawców szpiku (Aleksandra Kuczko – Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie)
  • godz. 11:20 – „Nowa jakość opieki perinatalnej w Miejskim Szpitalu Zespolonym” (Jacek Zachariasz – Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, Marek Ciesielski – Kierownik Działu Marketingu Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie)
  • godz. 12:00 – Współpraca z placówkami oświatowymi na terenie Powiatu Olsztyńskiego, w ramach programów prozdrowotnych realizowanych przez PSSE w Olsztynie (Grażyna Dziubanii- Kierownik Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE w Olsztynie)
  • godz. 12:25 – Projekt „Apetyt na życie. Smaki … kina” Zespołu Szkół w Olsztynku im. K.C. Mrongowiusza – jako przykład realizacji programów z zakresu promocji zdrowia w środowisku lokalnym (Magdalena Rudnicka, Zespół Szkół w Olsztynku)
  • godz. 12:55 – panel dyskusyjny