GIETRZWAŁD - Ogłoszenie konkursów 2016 - sport i ochrona dzikich zwierząt

2016-02-09

Wójt Gminy Gietrzwałd ogłosił pierwszy konkurs ofert na dwa zadania przewidziane do realizacji w 2016 roku przez organizacje pozarządowe.

Są to:

 

  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd:

 

Zadanie 1: Upowszechnianie piłki nożnej w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach.

 

Zadanie 2: Upowszechnianie i popularyzacja sportu w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, w tym organizacja wydarzeń sportowych o zasięgu co najmniej gminnym.

 

  • Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących Pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd

 

Termin składania ofert na te zadania upływa 2 marca 2016 roku (środa).

 

Informujemy, że 19 lutego o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie odbędzie się szkolenie dotyczące ubiegania się o dotację i rozliczania zadań publicznych. Serdecznie zapraszam.

 

Ogłoszenie o konkursie znajduje się tutaj: http://www.gietrzwald.bip.net.pl/?a=652