DYWITY - Otwarty konkurs ofert na edukację i rozwój społeczeństwa obywatelskiego

2016-01-20

Wójt Gminy Dywity
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie:

 

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

 

a) tworzenie funduszy stypendialnych dla dzieci i młodzieży;

b) organizacja i prowadzenie zajęć świetlicowych w świetlicach wiejskich Gminy Dywity;

c) „Akademia bezpiecznej jazdy zimą” -  bezpieczna droga do szkoły, przedszkola;

d) edukacja społeczeństwa Gminy Dywity z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

      e) „Promesa Dywicka” - wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów  finansowanych z funduszy zewnętrznych;

 

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego - 60 00,00zł

Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2015: 40 000,00zł

 

Załącznik - regulamin na wsparcie i powierzenie realizacji zadania publicznego

Termin realizacji zadań: rok 2016.

Termin i miejsce składania ofert: 21 dni od dnia 19.01.2016r. - daty ogłoszenia konkursu na gminnej stronie BIP  do dnia 08.02.2016r., w sekretariacie Urzędu Gminy w Dywitach, ul.Olsztyńska 32, 11-001 Dywity.

 

Zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadań oraz termin, tryb i kryteria wyboru ofert określa Regulamin otwartego konkursu ofert na wsparcie oraz powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Dywity w roku 2016, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.ugdywity.pl zakładka: Stowarzyszenia i związki gminne  oraz www.gminadywity.pl  zakładka: informator - organizacje pozarządowe
Druki ofert można pobierać drogą elektroniczną ze strony gminnego Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.ugdywity.pl zakładka: Stowarzyszenia i związki gminne oraz  www.gminadywity.pl  zakładka: informator - organizacje pozarządowe. 

 

Pliki do pobrania: