Nieodpłatna Pomoc Prawna

2016-01-15

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym powiatom na mocy ustawy z sierpnia 2015 roku. Porady są udzielane przez adwokatów i radców prawnych, a z ich wiedzy mogą skorzystać osoby zagrożone wykluczeniem, gorzej sytuowane lub szczególnie zasłużone, czyli te, którym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, posiadają Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, ofiary represji wojennych i okresu powojennego, a także osoby do 26 lub powyżej 65 roku życia i ofiary klęski żywiołowej bądź katastrofy naturalnej.

 

 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Barczewie
  (prowadzony jest przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z Olsztyna)
  Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, pokój nr 24
  poniedziałek – godz. 9:00 – 13:00
  wtorek – godz. 11:00 – 15:00
  środa – godz. 9:00 – 13:00
  czwartek – godz. 11:00 – 15:00
  piątek – godz. 9:00 – 13:00

 

 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Olsztynku
  (prowadzony jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna” z Olsztyna)
  Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, pokój nr 7a
  poniedziałek – godz. 8:30 – 12:30
  wtorek – godz. 12:30 – 16:30
  środa – godz. 12:30 – 16:30
  czwartek – godz. 12:30 – 16:30
  piątek – godz. 12:30 – 16:30

 

 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Stawigudzie
  (prowadzony jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna” z Olsztyna)
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Olsztyńska 10, pokój nr 1
  poniedziałek – godz. 13:00 – 17:00
  wtorek – godz. 8:00 – 12:00
  środa – godz. 8:00 – 12:00
  czwartek – godz. 8:00 – 12:00
  piątek – godz. 8:00 – 12:00

 

 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Biskupcu
  SORBOMA Dom Pracy Twórczej, ul. Wawelska 2, pokój nr 1
  poniedziałek – godz. 9:00 – 13:00
  wtorek – godz. 11:00 – 15:00
  środa – godz. 9:00 – 13:00
  czwartek – godz. 11:00 – 15:00
  piątek – godz. 9:00 – 13:00

 

 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dobrym Mieście
  Urząd Miejski w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, pokój nr 7
  poniedziałek – godz. 9:00 – 13:00
  wtorek – godz. 11:00 – 15:00
  środa – godz. 9:00 – 13:00
  czwartek – godz. 11:00 – 15:00
  piątek – godz. 9:00 – 13:00