Zapraszamy organizacje pozarządowe z Powiatu Olsztyńskiego do korzystania z usług OCOP

2015-06-01

                                                   

 

Informujemy, iż Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych realizuje od 1 czerwca 2015r. projekt pt. „W kierunku profesjonalizacji” współfinansowany ze środków otrzymanych z Powiatu Olsztyńskiego.

 

 

Projekt ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych z powiatu olsztyńskiego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, a także poprzez wsparcie instytucjonalne i techniczne - możliwość korzystania z pomieszczeń OCOP i innych świadczonych usług (biblioteczka, spotkania otwarte, Olsztyńskie Kawiarenki Obywatelskie).

 


Organizacje z powiatu olsztyńskiego zainteresowane ofertą OCOP proszone są o kontakt:
sekretariat.ocop@gmail.com, oraz pod numerem telefonu: 503680500

 


Zapraszamy do Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn.Projekt pt. „W kierunku profesjonalizacji” realizowany przy współudziale finansowym Powiatu Olsztyńskiego

przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.