GMINA ŚWIĄTKI - Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 roku

2015-10-09

Wójt Gminy Świątki mgr  Sławomir Kowalczyk zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacajch. Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Gminy Świątki z organizacjami pozarządowymi  w 2016 roku.

 

Termin konsultacji: od 10 października do 26 października 2015 roku.

 

Forma konsultacji: złożenie opinii lub przedłożenie ankiety drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy w Świątkach,

Świątki 87 11-008 Świątki

 

lub drogą elektroniczną na adres: gmina@swiatki.pl lub monika.cwiek@swiatki.pl,
bądź bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Świątkach, Świątki 87 11-008 Świątki

 

Załączniki dostępne są na stronie internetowej www.swiatki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej swiatki.pl/