Kandydaci do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gietrzwałdzie

2015-09-29

Zakończył się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w pierwszej Gminnej Radzie Pożytku Publicznego w Gietrzwałdzie w kadencji 2015 – 2017.

 

Oto lista zgłoszonych osób:

 

1.       Małgorzata Sendela, Stowarzyszenie GIETRZWAŁD

2.       Dorota Grzeszczuk, Stowarzyszenie „GARIAN” w Gronitach

3.       Magdalena Zygadło, Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych z Unieszewa

4.       Zbigniew Kukuć, Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „DIAMENT” w Naterkach

5.       Jan Zalewski, Ochotnicza Straż Pożarna w Biesalu

6.       Renata Olwaszewska, Stowarzyszenie Przyjaciół Biesala

7.       Iwona Korwek, Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie

 

W skład dwunastoosobowej Rady wejdzie sześciu przedstawicieli organizacji wyłonionych przez same organizacje spośród zgłoszonych kandydatów w drodze wyborów przeprowadzonych na ogólnym spotkaniu organizacji.

 

Spotkanie wyborcze odbędzie się 7 października 2015 roku o godz. 17.00
w Wiejskim Domu Kultury w Biesalu.

 

Przedstawicielami Organizacji w Radzie zostaną uprzednio zgłoszeni kandydaci, którzy uzyskają największa liczbę głosów w tajnym głosowaniu przeprowadzonym na wspomnianym wyżej spotkaniu. Każda z organizacji obecnych na spotkaniu będzie dysponować trzema głosami przy czym na jednego kandydata może oddać tylko jeden głos.