Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna

2015-04-29

 

Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna  

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” zaprasza wszystkich pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pracowników samorządów pełniących tę funkcję na terenie powiatu olsztyńskiego, a także przedstawicieli instytucji i organizacji wspierających działalność społeczną do udziału w Forum Pełnomocników.

 

Spotkanie odbędzie się, 13 maja 2015r., w godz. 10:00 - 11:30 w siedzibie OCOP,
ul. Tarasa Szewczenki 1 w Olsztynie.

Tematami niniejszego spotkania będą:

  • Dyskusja nad projektem nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • Zapoznanie uczestników/czek z nowymi/innowacyjnymi rozwiązaniami w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym na podstawie Modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych wypracowanego w ramach projektu „Razem w kierunku profesjonalizacji działań” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • Informacja o czekającej nas konferencji, podczas której będziemy promować nowatorski model kon­trak­to­wa­nia usług społecznych,

 

  • Informacja o szkoleniach organizowanych w czerwcu dla przedstawicieli/ek JST i NGO/PES, których celem będzie pozyskanie przez uczestników/czki wiedzy na temat efektywnego zlecania zadań publicznych na podstawie Modelu  efektywnej kontraktacji usług społecznych.

 

Nie zabraknie dyskusji na tematy ważne i problematyczne w temacie współpracy i konsultacji JST z organizacjami pozarządowymi.

 

Spotkanie jest kontynuacją pracy dot. podpisania partnerstwa/porozumienia na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych powiatu olsztyńskiego grodzkiego i ziemskiego.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie i przesyłanie załączonego formularza zgłoszeniowego do dnia 8.05.2015 r. (piątek).

 

Formularz zgłoszeniowy.

Program.