Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna

2014-09-23

Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi na „Powiatowe Forum Pełnomocników”. Spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi w powiecie olsztyńskim ziemskim i grodzkim.

Podczas spotkania zajmiemy się omówieniem programu Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się podczas konferencji 24 października 2014r. tj. Targami organizacji pozarządowych, ofertami pracy wolontaryjnej dla studentów, jak przygotować samorząd i organizacje do udziału w konferencji, dobrymi praktykami związanymi z pozyskiwaniem studentów. Prosimy o zabranie ze sobą ofert pracy wolontaryjnej, na podstawie których ustalimy listę potrzeb i działań, które mogłyby być realizowane wspólnie ze studentami.

Nie zabraknie dyskusji na tematy ważne i problematyczne towarzyszące współpracy JST i NGO. Wyrażamy przekonanie, że wspólna dyskusja przyczyni się do efektywnego i trwałego współdziałania administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie jest kontynuacją pracy dot. podpisania partnerstwa/porozumienia na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych powiatu olsztyńskiego grodzkiego i ziemskiego i ma służyć wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań. Program w załączeniu >>.

Spotkanie odbędzie się 8 października 2014r. (środa) w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Szewczenki 1 w Olsztynie, w godzinach 10.00-11.30.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Dojazd na koszt własny.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie i przesyłanie załączonego formularza zgłoszeniowego >>  do dnia 3.10.2014.

 
Z wyrazami szacunku
Monika Falej

Dyrektorka OCOP