Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna

2013-04-18

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi na pierwsze w tym roku „Forum Pełnomocników”, podczas którego chcemy przedstawić główne założenia oraz działania związane z realizacją nowego projektu pt. „Razem w kierunku profesjonalizacji działań” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu kontraktacji usług społecznych, który realizujemy od 1 grudnia 2012.

Nie zabraknie dyskusji na tematy ważne i problematyczne towarzyszące współpracy JST i NGO.

Spotkanie jest kontynuacją pracy dot. podpisania partnerstwa/porozumienia na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych powiatu olsztyńskiego grodzkiego i ziemskiego i ma służyć wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań. Program spotkania w załączeniu.

Spotkanie odbędzie się 10 maja 2013 (piątek) w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Szewczenki 1 w Olsztynie, w godzinach 10.00-13.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Dojazd na koszt własny.