Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna

2012-11-09
 
 
Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta OlsztynaZwiązek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi na kolejne już „Forum Pełnomocników”, podczas którego chcemy omówić Roczne Programy Współpracy na rok 2013. Dlatego prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie projektów RPW konsultowanych w Państwa gminie. 

Chcemy przedstawić także planowane działania związane z realizacją nowego projektu pt. „W kierunku profesjonalizacji działań” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z zakresu kontraktacji usług społecznych,
który rusza już 1 grudnia 2012.

Nie zabraknie dyskusji na tematy ważne i problematyczne towarzyszące współpracy JST i NGO.

Spotkanie jest kontynuacją pracy dot. podpisania partnerstwa/porozumienia na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych powiatu olsztyńskiego grodzkiego i ziemskiego i ma służyć wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań.
Program spotkania w załączeniu >>.


Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2012 (piątek) w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych
przy ul. Szewczenki 1 w Olsztynie, w godzinach 10.00-14.00.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Dojazd na koszt własny.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie i przesyłanie załączonego formularza zgłoszeniowego >>
do dnia 23.11.2012 (piątek).

Więcej informacji o spotkaniu udziela Marta Podsiad, tel. 503 680 500.Z wyrazami szacunku
Monika Falej

Dyrektorka OCOP