Forum Pełnomocników Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu olsztyńskiego i miasta Olsztyna

2012-02-17

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi na „Forum Pełnomocników”, podczas którego będziemy omawiać obecnie powszechnie konsultowany „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.

 

Zaprezentowane zostaną także usługi świadczone przez OCOP dla organizacji pozarządowych działających w powiecie oraz zaktualizowany standard funkcjonowania Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

Nie zabraknie dyskusji na tematy ważne i problematyczne towarzyszące współpracy JST i NGO. Spotkanie jest kontynuacją pracy dot. podpisania partnerstwa/porozumienia na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych powiatu olsztyńskiego grodzkiego i ziemskiego i ma służyć wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań.

 

Spotkanie odbędzie się 1 marca 2012 (czwartek) w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Szewczenki 1 w Olsztynie, w godzinach 10.00-14.00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Dojazd na koszt własny.


Informacje na temat spotkania:
Marta Podsiad
OCOP, ul. Tarasa Szewczenki 1
10-274 Olsztyn
 tel. 503 680 500
ocop.olsztyn@gmail.com

 

Forum jest organizowane w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”.