„Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci”

2019-10-01

 Zapraszamy serdecznie osoby zainteresowane/zajmujące się zagadnieniami równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji, a także współpracujące z Urzędem Wojewódzkim (w szczególności: akademików/czki, przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych, samorządowców, urzędników/czki, niezależnych badaczy/ki i aktywistów/ki) do udziału w grupach roboczych mających na celu skonsultowanie wyników badania otoczenia urzędów oraz wypracowanie pakietów informacyjnych dla Wojewódzkich Pełnomocników ds. Równego Traktowania, a także zakresów działań i kompetencji ww. Pełnomocników w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy międzysektorowej na rzecz równości szans płci”

 

Grupy robocze odbędą się 8 października 2019 r.  w godz. 8:00 – 16:30  Hotel Dyplomat, ul. Erwina Kruka 28, 10-540 Olsztyn  z podziałem na 3 spotkania warsztatowe:

8:00 – 11:00 – I grupa skupia się na pracach warsztatowych z zakresu otoczenia zewnętrznego

10:00 – 13:00 – II grupa – skupia się na stworzeniu zakresu zadań i kompetencji Pełnomocnika oraz na ścieżce komunikacji z interesariuszami

13:30 – 16:30 – III grupa - skupia się na wypracowaniu konkretnych rekomendacji, projektów w zakresie równego traktowania możliwych do zaimplementowania na poziomie regionalnych i lokalnych dokumentów

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w ww. wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w grupach roboczych oraz catering podczas ich trwania jest bezpłatny.

 

Mogą Państwo wziąć udział w dwóch grupach roboczych lub tylko w jednej. Za każdym razem jednak należy wypełnić formularz zgłoszeniowy z wyborem odpowiedniej grupy, dostępny pod linkiem: https://rownosc.pbs.pl/zgloszenia/warminsko-mazurskie

 

 

 

 

Informację o zakwalifikowaniu na spotkania otrzymają Państwo mailowo.

 

Założeniem projektu jest wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy na rzecz horyzontalnego wdrażania polityki równego traktowania ze względu na płeć w podmiotach administracji rządowej. W ramach projektu zostanie wypracowany spójny system wspierający wojewódzką oraz centralną administrację rządową, w szczególności Koordynatorów i Pełnomocników ds. Równego Traktowania. Wzmocniona zostanie także dzięki projektowi współpraca z organizacjami pozarządowymi, partnerami społecznymi w zakresie wdrażania polityki równego traktowania oraz trudności w tym zakresie.

 

W załączeniu znajdą Państwo program grup roboczych oraz informację o projekcie.

Zapraszamy również na stronę projektu: http://rownosc.pbs.pl/