Szkolenie w Olsztynie !!!

2019-09-04

 Szkolenie w Olsztynie !!!

Informacje o szkoleniu:
Data rozpoczęcia:
14 września 2019, godz. 10:00 
Data zakończenia: 14 września 2019, godz. 16:00 
Adres: Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Tarasa Szewczenki 1,
Olsztyn Edycja: 2019/2020 Województwo: warmińsko-mazurskie
101
Szkolenie składa się z dwóch części:

moduł 1: Jak zacząć działać lokalnie? Jak może pomóc Ci w tym akcja Masz Głos?
W części 1. omówimy, jak w ogóle zacząć działać lokalnie, w jaki sposób zabrać się do tego – przećwiczymy pierwsze kroki budowania wsparcia dla swoich pomysłów, określania potencjału najbliższego otoczenia. Przedstawimy też, jakie wsparcie zaangażowanym lokalnie daje udział w akcji Masz Głos.

Moduł 1. rozpoczyna się o 10.00

moduł 2: Od potrzeby do działania!
W części 2. nauczymy robienia lokalnej diagnozy potrzeb, kreatywnego wymyślania pomysłów na działania w oparciu o metodę Design Thinking. Uczestnicy poznają też narzędzia, jakie mogą wykorzystać w swoich lokalnych akcjach (np. inicjatywa lokalna, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza)

Moduł 2. rozpoczyna się o 12.00

Szkolenie prowadzi Agnieszka Maszkowska – wiceprezeska Fundacji SocLab, socjolożka. Specjalizuje się w tematyce konsultacji społecznych i budżetu partycypacyjnego. Prowadzi szkolenia dla organizacji pozarządowych, administracji samorządowej i rządowej, seniorów i młodzieży z zakresu partycypacji. Autorka i redaktorka publikacji dotyczących konsultacji, partycypacji obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Absolwentka Szkoły Liderów i Programu MENEDŻEROWIE NGO PROMENGO.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy

Podstawowe zasady udziału w szkoleniu:

udział jest bezpłatny, zapewniamy bezpłatne materiały edukacyjne;
liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń;
wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zadeklarowaniem obecności na spotkaniu.