Badanie stopnia satysfakcji klientów instytucjonalnych z pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego prowadzone jest w związku z certyfikowanym Systemem Zarządzania Jakością, utrzymywanym w Urzędzie od 2006 roku.

2019-09-03

 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza samorządy powiatowe i gminne, organizacje pozarządowe oraz samorządy gospodarcze do udziału w badaniach ankietowych, których celem jest poznanie opinii klientów instytucjonalnych na temat jakości pracy oraz doskonalenie usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski.

Badanie stopnia satysfakcji klientów instytucjonalnych z pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego prowadzone jest w związku z certyfikowanym Systemem Zarządzania Jakością, utrzymywanym w Urzędzie od 2006 roku.

Załączona niżej ankieta skierowana jest do Klientów instytucjonalnych i ma na celu zbadanie stopnia ich satysfakcji z pracy Urzędu. Ankieta ma charakter anonimowy i sporządzona została wyłącznie na potrzeby analityczne. Uzyskane w toku badania opinie, uwagi i wskazówki zostaną wykorzystane w procesie doskonalenia usług świadczonych przez Urząd.

Wypełnioną ankietę należy przesłać pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mail Departamentu Organizacyjnego do@warmia.mazury.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Organizacyjny

ul. Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

w terminie do 16 września 2019 roku.

W celu skrócenia drogi korespondencyjnej, ankiety można przesyłać pocztą elektroniczną także na adres: bjz1@warmia.mazury.pl

Kontakt: tel. 89 521 95 54.


Załączone pliki: