Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka.

2019-09-02

 Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie i Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” zapraszają utalentowane wokalnie osoby do wzięcia udziału w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka. 

 

Celem konkursu jest popularyzacja utworów z repertuaru Zespołu „Mazowsze", a także szeroko pojętego polskiego folkloru. Uczestnicy będą musieli przygotować dwa utwory z repertuaru PZLPiT „Mazowsze” – po jednym z każdej z dwóch obowiązujących list. Kategorie wiekowe uczestników to: 9–14 lat, 15–19 lat, 20–25 lat oraz 26+. Nagrody w każdej kategorii to 6 tysięcy złotych za pierwsze miejsce, 4 tysiące za drugie i 2 tysiące za trzecie. 

Pierwszy etap przesłuchań konkursowych odbędzie się w 16 ośrodkach regionalnych – instytucjach partnerskich w całej Polsce. Uczestników z województwa Warmińsko-Mazurskiego organizatorzy zapraszają w dniach 10-11 października br. do Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 września. Drugi etap konkursu wraz z Koncertem Galowym odbędzie się 23-26 października 2019 r. w siedzibie PZLPiT „Mazowsze” w Otrębusach pod Warszawą. 

Zgłoszenia (wraz ze zgodą i oświadczeniem RODO) należy wysyłać do 16 września br., mailowo na adres konkurs.jopek@ceik.eu lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Parkowa 1 10-233 Olsztyn z dopiskiem „Konkurs im. Jopka”. Wszelkie potrzebne dokumenty i regulamin znajdują się na stronie www.mazowsze.waw.pl

 
 oraz www.ceik
 
.eu w zakładce “Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka”