Dzień Dziecka w Parku Linowym w Olsztynie

2019-05-23

 Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele

zapraszają 27 maja o 9.30 do Leśnego Parku Linowego
na program 
                   "DZIEŃ DZIECKA-
               książka najlepszym przyjacielem Nowoczesnego Obywatela"
 
    Dzień Dziecka ,to Święto Dzieci, ale zgodnie z misją Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela, którą jest kreowanie ambitnej i przedsiębiorczej osoby doskonalącej się moralnie i intelektualnie, w naszym programie Dzień Dziecka będą obchodziły właśnie Dzieci realizujące misję UNO

1.Ucz się dla siebie; im więcej będziesz umiał tym więcej będziesz warty na rynku

pracy i tym skuteczniej będziesz konkurował z innymi.

2.Przestrzegaj prawa, warto!

3.Bądz człowiekiem solidnym, na którym można polegać

4.Starannie dobieraj sobie znajomych.Szukaj towarzystwa lepszych od siebie, gdyż

tacy ludzie będą cie inspirować do wzniosłych i szlachetnych działań.

5.Oceń swoje mocne strony oraz swoje wady.

Postaraj się wzmacniać swoje zalety a wady minimalizować!

6.Oceń jakie twoje wady zmniejszaja szanse na osiągnięcie celów do których dążysz

7.Bądz aktywny w swoim środowisku.Zapisz się do koła naukowego w swojej Szkole.

Jeżeli masz ciekawy pomysł, który poprawi jakość życia w twojej miejscowości ,to

powiedz o tym swojemu burmistrzowi, lud Dyrektorowi twojej szkoły

8.Nie narażaj życia i zdrowia swojego ani innych ludzi, gdyż jest ono bezcenne!

9.Nie bądz obojętny na los innych ludzi.

10.Wykorzystuj każdą szansę aby zdobyć przydatną więdzę.Doskonal się moralnie i

intelektualnie.

Twoja przyszłość zależy od ciebie, bądż wykwalifikowanym kowalem własnego losu.

Żyj tak abyś był godny swojej Ojczyzny

 
     Współautorami ,którzy przygotowali mądre bloki edukacyjne są:
-KOMBATANCI RP
-NARODOWY BANK POLSKI w Olsztynie
-LIGA OCHRONY PRZYRODY
-OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA
 
Zapraszamy zorganizowane grupy dzieci
więcej na www.unoolsztyn.pl.tl 
 
                                                   Zbigniew Majchrzak

 

 
 
 
Obszar załączników