Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje cykl spotkań konsultacyjno-informacyjnych

2019-05-16

 Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje cykl spotkań konsultacyjno-informacyjnych dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych,  których głównym celem będzie m.in. dyskusja nad systemem wsparcia ekonomii społecznej i modyfikacją Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Mamy nadzieję, iż wspólna wymiana doświadczeń przedstawicieli różnych instytucji i podmiotów przyczyni się do wspólnego wypracowania wniosków i rekomendacji, tak aby usługi wsparcia ekonomii społecznej świadczone przez OWES, teraz i w przyszłości, najpełniej odpowiadały na potrzeby podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkania konsultacyjno-informacyjne będą realizowane  w ramach projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin najbliższego spotkania:

21 maja 2019 r.Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w OLSZTYNIE ul. Jagiellońska 91 A, godz. 10:00 - 16:00

 

Rejestracja na spotkania odbędzie się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego:

Spotkania konsultacyjno-informacyjne  na zlecenie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej organizuje Konsorcjum firm w składzie: Premium Outdoor Sp. z.o.o i Modart Outdoor Sp. z.o.o.

Osoby do kontaktu:

1.        Premium Outdoor  - Pani Dominika Gorgol, tel. 501-503-412, bok@premiumoutdoor.com.pl

2.        Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej - Łukasz Niedźwiedzki, tel, 0-22 461-61-28,    lukasz.niedzwiedzki@mrpips.gov.pl


cid:image002.jpg@01D50683.48674EB0